Naše zaměření - bavíme se s Vámi!

 

JukeboxPlus
1 JukeboxPlus verze 4.0
2 Ovládání JukeboxPlus uživatelem
3 Instalace programu
4 Ovládání programu pomocí PC klávesnice
5 Ovládací panel (pro provozovatele)

5.1 Stop Jukebox
5.2 Výnos
5.3 Setup
5.4 Stop přehrávání
5.5 Výmaz kreditů
5.6 Top10
5.7 Storno
5.8 O Programu

6 Setup

6.1 Přehrávání skladeb
6.2 Nastavení kreditů, ovládání LPT a mixeru
6.3 Rolující texty
6.4 Vzhled, zvuk
6.5 Vizualizace, Ovládání, různé

6.5.1 Vizualizace
6.5.2 Ovládání
6.5.3 Různé

6.6 Konfigurace přehrávání reklam

6.6.1 Přesně definované reklamy
6.6.2 Pravidelně opakované reklamy a trvale přehrávané video pro sekundární monitor

6.7 Konfigurace PC mixeru

1   JukeboxPlus verze 4.0

Jedná se softwarový o přehrávač audio i video souborů pro Windows 98/ME/2000/XP. Program je vytvořen pro implementaci do jukeboxů vybavených PC.

Hlavní vlastnosti:

- je vytvořen pro rozlišení 1024×768 bodů

- přehrává jakýkoli audio, nebo video soubor, který lze přehrát na daném počítači ve Windows Media Playeru

- umožňuje individuální nastavení velmi rozsáhlého seznamu parametrů, které ovlivňují chování jednotlivých funkcí programu i jeho vzhled

- rozdělení seznamu skladeb do více složek na disku (záložky)

- protokolování důležitých údajů do souborů na disk

 

- jednoduché uživatelské ovládání

- dva styly ovládání - pomocí čtyř, nebo pěti kláves (i více)

- plně konfigurovatelné ovládací klávesy

- možnost přednostního zařazení skladby za dvojnásobnou platbu

- umožňuje volbu jazyka programu i setupu

- Volitelné ovládání LPT portu (např. bit 2 na hodnotě 1 signalizuje přehrávání videa)

- využívá nejnovější technologii Windows Media Player 10

- oživení programu animovanýma postavičkami

- přehrávání náhledů audio skladeb na druhé zvukové kartě

Minimální požadavky:

Windows 98, Internet Explorer 4.0, Windows Media Player 7.1
                                  PC s procesorem PIII a 128MB paměti

 

Základní uživatelská obrazovka:

Název přehrávaného disku a skladby

Seznam disků

2   Ovládání JukeboxPlus uživatelem

Ovládání č. 1:

Uživatel má k dispozici 5 tlačítek: 2 pro výběr alba, 2 pro výběr skladby a tlačítko START.

Uživatel, tedy ten, kdo si chce za stanovený obnos poslechnout vybranou skladbu postupuje následovně:

1/ Uživatel vhodí požadovaný obnos peněz do mincovníku.

2/ Pomocí tlačítek pro výběr alba zvolí požadované album.

3/ Pomocí tlačítek pro výběr skladby zvolí požadovanou skladbu.

4/ Zmáčkne tlačítko START a JukeboxPlus zahrne jeho vybranou skladbu do playlistu (žluté okénko vpravo nahoře). V případě, že JukeboxPlus již má předvolené skladby, jsou tyto přehrávány v pořadí, ve kterém byly vybrány. Pokud není v playlistu žádná skladba nebo JukeboxPlus pouze přehrává skladby na pozadí (tzv. background music), okamžitě při zmáčknutí tlačítka START začne přehrávat zvolenou skladbu.

 

Přednostní přehrání skladby:

Přidržením tlačítka START při volbě skladby (cca 2 sekundy) mění kredit svou barvu a skladba je zařazena před všechny čekající písničky. Toto zvýhodnění stojí uživatele 2 kredity.

Záložky:

Pokud je využíváno více složek s disky, pak se přechod mezi nimi provede následovně:

Uživatel musí dojet na konec nebo začátek nabídky CD titulů, kde se záložka složky aktivuje (listování se pozastaví a uživatel je výrazně upozorněn, že se nachází v oblasti záložek).

Dále pomocí tlačítek pro výběr skladby uživatel zvolí požadovanou složku (vlevo, vpravo) a tlačítky pro výběr CD titulu může začít listovat po CD.

 

V případě, že uživatel chce volit skladbu v jukeboxu v době, kdy je přes celou obrazovku přehrávána video skladba (placená i neplacená), nebo reklama, nebo probíhá automatické listování alby, stačí zmáčknout jakékoliv tlačítko, nebo vhodit minci a dané video (reklama) se zobrazí zpět v malé obrazovce umístěné v úvodní obrazovce programu, resp. se booklet zmenší na standardní místo.

 

Ovládání č. 2:

Uživatel má k dispozici 4 tlačítka: 1 pro výběr okna (disky, skladby, záložky), 2 pro výběr skladby a tlačítko START.

Uživatel, tedy ten, který si chce za stanovený obnos poslechnout vybranou skladbu postupuje následovně:

1/ Uživatel vhodí požadovaný obnos peněz do mincovníku.

2/ Pomocí tlačítek pro výběr okna zvolí okno – je zvýrazněno (disky, skladby, záložky).

3/ Pomocí tlačítek pro posun najede na požadovanou položku.

4/ Zmáčkne tlačítko START a JukeboxPlus zahrne jeho vybranou skladbu do playlistu (žluté okénko vpravo nahoře). V případě, že JukeboxPlus již má předvolené skladby, jsou tyto přehrávány v pořadí, ve kterém byly vybrány. Pokud není v playlistu žádná skladba nebo JukeboxPlus pouze přehrává skladby na pozadí (tzv. background music), okamžitě při zmáčknutí tlačítka START začne přehrávat zvolenou skladbu.

  Instalace programu

Po spuštění souboru SetupJukeboxPlus40x.exe z instalačního CD, volbě jazyka instalace, odsouhlasení licenčních podmínek a volby složky, do které chcete program instalovat, můžete zvolit, zda chcete vytvořit ikonu programu na desktop a do adresáře „Po spuštění“ pro automatický start programu po startu Windows.

Po kliknutí na tlačítko Next se provede instalace do přednastavené složky C:\Program Files\JukeboxPlus40, nebo do Vámi zvolené složky.

Po instalaci je možno automaticky přidat ve Win9x do souboru autoexec.bat příkazy, které budou před každým startem Windows provádět kontrolu disku v bezdotazovém režimu.

Dále je možno nastavit u Windows XP vlastní startovací obrazovku. Tj. obrázek, který bude zobrazován během startu počítače.

BootLogo

Obnovení standardní startovací obrazovky:

Otevřete soubor  C:\BOOT.INI a odstraňte text, který je zde označen tučně a kurzívou. Pozor soubor je skrytý a pouze pro čtení. před změnou tyto atributy změňte a po změně vraťte původní hodnoty.

Typický obsah souboru BOOT.INI

[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /bootlogo /noguiboot

Uživatelské přizpůsobení instalace:
Do adresáře instalačního programu si můžete nakopírovat vlastní setup.ini, nebo obrázky pozadí a tyto soubory pak budou při instalaci použity místo standardních.

Všechna další nastavení programu JukeboxPlus jsou prováděna pomocí softwaru.

Po instalaci se ve složce JukeboxPlus40 nacházejí následující soubory:

ReklamaStat           Složka pro ukládání informací o přehraných reklamách

ReadMe                Složka s popisem programu

Report                Složka pro reporty

Agent                 Složka s animovanýma postavama

autoexec.exe         

CZ.lng,DE.lng,EN.lng  Soubory jazykových verzí

JukeboxPlus.exe       Vlastní program

JukeboxPlus*.jpg      Obrázky pozadí

Log.txt               Logovací soubor programu

dflt.reg                Instalační nastavení registru

JukeboxPlusBackup.reg Záložní, uživatelen vytvořený, konfigurační soubor programu

SetupJukebox.exe      Program pro editaci konfiguračního souboru

SN.txt                Soubor s licenčním číslem programu

SelSong*.gif          Obrázek zobrazovaný jako výzva ke zvolení skladby.  Formát GIF.

 

Arrow*                Šipky posuvníků

unins000.dat

unins000.exe

 

Po přehrání první skladby se založí měsíční soubor přehraných placených skladeb:

2005.09JukeboxHraneSkladby.txt

Protokol použití dvojitého kreditu:

2005.10DoubleKredit.txt

Při prvním spuštění programu na daném počítači budete vyzváni k zadání aktivačního klíče. Součástí klíče je i definice doby platnosti.

SN

 

Po vypršení doby platnosti budete programem vyzvání k jejímu prodloužení. Kód prodloužení je platný pouze s kódem zobrazeným na obrazovce (po každém spuštění programu je jiný). Volba čísel v zadávacích polích je možná i baz klávesnice. Změna čísla se provádí  klávesou pro posun dolů a posun do dalšího pole klávesou pro výběr skladby.
Zbývající dny platnosti jsou zobrazovány v levém horním rohu přehrávače.

Dny platnosti

4         Ovládání programu pomocí PC klávesnice

Ovládací klávesy jsou plně konfigurovatelné ve dvou schématech.

Standardní nastavení „Ovládaní 1“:

 

5         Ovládací panel (pro provozovatele)

Kurzor myši je při běhu programu automaticky „uklizen“ do pravého dolního rohu obrazovky tak, aby nebyl při normálním používání programu vidět.

Vstup do ovládacího panelu:

Levým tlačítkem myši kliknete na panel informující o jménu přehrávaného interpreta a názvu skladby, který je umístěn na úvodní obrazovce JukeboxPlus.

Ovládací panel v první řadě umožňuje získat informace o úplné listině navolených skladeb seřazených v přehrávaném pořadí. Tuto listinu můžete obnovit (Refresh) nebo celou vymazat (Vymaž).

Dále ovládací panel umožňuje vstoupit do ovládacích funkcí:

 

Stop Jukebox                       korektní ukončení programu

Výnos                                   náhled do počítadel vhozu mincí

Setup                                    konfigurace přehrávání, vzhledu, kreditů, přehrávání reklam a dalších funkcí. Setup je samostatný program, který je možno spustit nezávisle na běhu programu JukeboxPlus.

Načti konfig.                          načte konfigurační soubor upraví nastavení programu za provozu

Průzkumník                           otevře Průzkumníka Windows

Stop přehrávání                     zastaví právě přehrávanou skladbu

Výmaz KREDITů                  vymažete všechny aktuální kredity (placené i servisní).

Top10                                   výpočet Top10 a statistika přehrávání skladeb

Volume                                  standardní dialog windows pro ovládání mixeru

Klávesnice                             ve WinXP vyvolá na obrazovku se softwareovou klávesnici

 

Refresh                                  aktualizuje výpis fronty skladeb

Vymazat                                maže celou frontu skladeb

Storno                                   ukončí ovládací panel

   Volume                                  vyvolá dialog nastavování hlasitostí
Práce s panelem je možná i během přehrávání skladeb.

5.1      Stop Jukebox

Provede korektní ukončení programu a návrat do Windows

5.2       Výnos

JukeboxPlus nabízí dvě počítadla vhozu mincí a počítadlo volby skladby (Enter).

5.2.1     První:

je přístupné přes Ovládací panel - Výnos a dává informaci o celkové tržbě a vhozech jednotlivých druhů mincí a počtu navolených skladeb. Je zde také možno tyto údaje vymazat.

5.2.2     Druhé:

je přístupné po zadní PINu na numerické klávesnici. Zadávané číslo se nikde nezobrazuje. Výrobní nastavení PINu je 987654.

Tím řeší software případné problémy ve vztahu obsluha – majitel.

Doporučujeme vložení vlastního hesla.

5.3       Setup

Spuštění konfiguračního programu viz kap. 6.

5.4       Stop přehrávání

Zastaví právě přehrávanou skladbu. Pokud je ve frontě další skladby, začne se automaticky přehrávat.

5.5       Výmaz kreditů

Vymažete všechny kredity (placené i servisní).

5.6       Top10

Výpočet Top10 a statistika přehrávání. Program po každém úspěšném přehrání skladby provede záznam do měsíčního souboru přehraných skladeb. Tyto soubory se ukládají do složky, ve které je program JukeboxPlus nainstalován. Názvy měsíčních souborů mají následující formát: RRRR.MMJukeboxHraneSkladby.txt, kde RRRR je rok a MM je měsíc (např. 2003.10JukeboxHraneSkladby.txt pro říjen 2003). Po startu programu se Top10 počítá z posledního existujícího souboru. Po rozvinutí ComboBoxu s názvem aktuálního měsíčního souboru si můžete vybrat pro prohlížení i jakýkoliv starší, z těch , které se na disku nacházejí. POZOR, ukládá se Top10 do registru a použije při dalším inicializaci programu.

 

Top10 – skladby seřazeno dle počtu přehrání

Počet         počet úplného přehrání dané skladby

Skladba      název souboru skladby

Album        název alba, ze kterého je daná skladba

Top10 – alba – seřazeno dle počtu přehrání

Počet         počet přehrání libovolné skladby z daného alba

Album        název alba se skladbami

Přehrané skladby – seřazeno dle pořadí

Pořadí        pořadí přehrání dané skladby

Datum        datum a čas přehrání skladby

Album        název alba, ze kterého je daná skladba

Skladba      název souboru skladby

 

Tlačítko „TopXX":

Provede okamžitou aktualizaci skladeb v adresáři TopXX, kde XX ja Vámi nastavený počet skladeb.

Tlačítko „Nehrané disky":

Zobrazí seznam názvů složek, ze kterých nebyla ve zvoleném období přehrána žádná skladba. Zde je možné vybrat složky ke smazání.

5.7       Storno

Uzavření ovládacího panelu

5.8 O Programu

Informace o programu a možnost zadání prodloužení platnosti programu

6         Setup

POZOR: Po provedení veškerých změn v nastavení programu JukeBox je doporučeno tento program restartovat.

Zmáčknutí tlačítka setup se spustí samostatný program sestávající z několika záložek. Tento dialog lze spustit i z menu Start ve windows. Nastavení se ukládá do registru windows. Toto nastavení se načítá vždy při startu. Tlačítkem „Ulož default“ si můžeme uložit aktuální nastavení do záložního souboru BackupJukeboxPlus.reg.V případě poškození nastavení je možná obnova z tohoto souboru. Obnovení výchozího nastavení je možno provést spuštěním souboru dflt.reg a jeho přidáním do registru.

6.1      Přehrávání skladeb

Cesty ke složkám s alby:

Program umožňuje pracovat až s osmi složkami, ve kterých mohou být nahrána jednotlivá alba se skladbami. Názvy složek vytvoří seznam, který je dostupný po zmáčknutí tlačítka START na položce MENU v okně disků, nebo samostatnou klávesou. Složky musí být zadány postupně od prvního řádku a bez mezery.

Složka s alby může být na libovolném disku a libovolně vnořena do jiných složek (max. délka kompletní cesty včetně názvu souboru-skladby je 225 znaků). Zpět z menu na listování alby se lze dostat opět tlačítkem START. Všechny názvy vnořených složek jsou načteny jako názvy alb. Obsah každé vnořené složky je zobrazen jako seznam skladeb vybraného alba (pokud odpovídá nastaveným filtrům). V každé vnořené složce by měl existovat soubor s obrázkem bookletu alba. Pokud je ve složce s alby nějaký obrázek, je zobrazen v pravé horní části menu.
Existuje jeden vyhrazený název pro složku s alby, a to "TopXX", kde XX je číslo od 01 do 99. (např. Top20). Pokud je zadán tento název do složky alb, pak program vytvoří automaticky pseudo složku, ve které bude udržovat seznam top xx skladeb. Tento seznam se počítá při startu programu a počítá se pro zadaný počet dní zpětně.

Menu

Pro každou složku lze nastavit:

Omezení hrací doby skladby                 [Sekundy] maximální doba hraní. Hodnota větší než 3599 – bez omezení hrací doby

Pro 2. – 8.složku lze nastavit:

Násobek kreditu                                   násobek kreditu, který se spotřebuje při volbě skladby z daného adresáře (např. dražší skladby ve složce „Novinky“). Pozor vždy platí dvojnásobek kreditu při přednostním zařazení skladby.

Dobu platnosti složky                            [Dny] Kontroluje se při startu programu. Pokud již uplynul nastavený počet dnů od založení příslušné složky (disk s písničkami), pak bude její obsah přesunut do první zadané složky.

Poslední zadaná složka                       Lze pro ni zadat dobu, kdy v rámci jednoho dne bude nedostupná. Např. 4:00 – 22:00 znamená, že skladby (klipy) z této složky budou dostupné pouze v době od 22:00 do 4:00. Pro tuto složku lze nastavit přehrávání bez zvuku.

Horizont. scrolling hrané skladby       zap., vyp.

Start Scandisku                                   zap., vyp. - pouze ve Win9x

 

Hlasitosti

Hlasitost přehrávače se nastavuje v rozsahu 0 až 100 (100 = max. hlasitost)

Placené skladby                       Nastavení hlasitosti na x% aktuální hlasitosti.

Náhodné skladby a reklamy     Nastavení hlasitosti na x% aktuální hlasitosti.

 

Náhodně generované skladby

Omezení času přehrávání          [Sekunda] přehraje se pouze zadaný počet sekund od začátku skladby. Náhodné skladby jsou generovány ze všech aktuálně dostupných záložek.

Doba klidu pro spuštění náhodné skladby

                                                Doba nečinnosti přehrávače, po které bude spuštěná náhodně vygenerovaná skladba. V sekundách (min. 10s.).

 

TopXX                                    Počet dní, ze kterých se počítá Top10

Report                                     Zapíná reportování do adresáře JukeboxPlus\Report
Vypisuje se: Výnos - každou hodinu
Přehled nejhranějších skladeb v programu JukeboxPlus
(počítáno při startu).

LineIN MUTE                         Vypíná Line IN na zvukové kartě č. 0 při přehrávání jakékoli skladby

Poměr generováni náhodné skladby a pravidelně opakované reklamy - např 3:1 vygeneruje třikrát náhodnou skladbu a potom jednu opakovanou reklamu a tak stále dokola.

Zobrazit délky skladeb              V okně skladeb zobrazí s drobným zpožděním délky skladeb. Zobrazuje délky skladeb u souborů u kterých to umí Windows media player při zařazení skladby do přehrávaného seznamu. Problémy jsou s některými video formáty např. MPEG1.

Počítadlo u playlisty                  Zobrazuje počet skladeb aktuálně navolených k přehrávání.

Výběr disků pro gen. náhodných skladeb - Pokud zde není vybrán žádný disk, generují se náhodné skladby ze všech pro JukeboxPlus dostupných adresářů. Jinak pouze ze de vybraných.

6.2      Nastavení kreditů, ovládání LPT a mixeru

Běžný kredit              – hodnota kreditu            – počet jednotek měny tvořící jeden kredit.

                                 – hodnota zvýhodnění      – jednotlivá zvýhodnění, poměry mezi měnou a kredity.

Zvýhodněný kredit     – hodnota kreditu            – počet jednotek tvořící jeden zvýhodněný kredit.

                                 – doba zvýhodnění           – doba, ve které je platný zvýhodněný kredit.

                                 – hodnota zvýhodnění      – jednotlivá zvýhodnění, poměry mezi měnou a kredity.

Hodnota mincí na jednotlivých kanálech            – dle naladění mincovníku.

Ovládání LPT portu

Bit 2 se zapíná z programu JukeboxPlus vždy při přehrávání videa.

Zapnuto                     Zapíná obsluhu paralelního portu.

Adresa portu             Hex. adresa paralelního portu na Vašem počítači

TEST                        možnost zkušebního nastavování jednotlivých datových bitu pro zvolený paralelní port

6.3      Rolující texty

Kraul

Top 10                                  Určuje, ve kterém pruhu bude rotovat seznam Top10 skladeb. Může i ve všech. Seznam Top se vytváří při spuštění programu a ukládá se do registru. Pokud při spuštění programu JukeboxPlus neuběhlo od poslední aktualizace tohoto záznamu alespoň 12 hodin, Top10 se nepočítá, ale načte z registru (zkrácení startu programu). Aktualizaci záznamu v registru lze provést i ručně volbou Top10 v Ovládacím panelu JukeboxPlus.

Rychlost rolování textu           Jen ve Windows 2000 a vyšší. 0 - min. rychlost, 4 – max. rychlost

Písmo                                    Výběr fontu a barvy textu

Barva pozadí                         Výběr barvy pozadí pro rolující text

Text                                      Zadání (modifikace) textu

Set kredit                              Přednastavení textu z aktuálně nastavených kreditů

Animované postavy               Umožňuje zapnutí a volbu postavy při dané akci JukeboxuPlus. Jednotlivé postavy je možno z programu vypnout tak, že se vymaže jejich název z výběrového okna.

Pole rolujícího textu bez zaškrtnutí Top10 a bez textu znamená, že toto pole nebude vůbec zobrazeno.

6.4      Vzhled, zvuk

Seznam disků                           Nastavení písma a barev pro okno seznam disků

Seznam skladeb                        Nastavení písma a barev pro okno seznam skladeb

Doba klidu kláves pro zvětšení přehrávače a listování skladbami

                     - pokud nebude po zde definovanou dobu zmáčknuta žádná klávesa uživatelského ovládání, zvětší se přehrávač pří přehrávání videa téměř na celou obrazovku a nastaví se automatické listování v okně disků. V sekundách. Hodnota -1 tuto možnost vylučuje.

Start velkého videa                 ihned po volbě placeného videa dojde ke zvětšení přehrávače na primární displeji asi na 80% velikosti obrazovky

Zvětšování videa                     po uplynuti nastavené doby klidu kláves dojde ke zvětšení přehrávače na primární displeji asi na 80% velikosti obrazovky

Listování skladbami

Doba zobrazení bookletu disku určuje rychlost listování

Listování ve velkém okně          Ano/Ne

Obrázek na pozadí                  Cesta k souboru (obrázku),  který bude zobrazen jako pozadí v programu.

 

Obrázek na pozadí v době zvýhodněného kreditu

Cesta k souboru (obrázku),  který bude zobrazen jako pozadí v programu po dobu platnosti zvýhodněného kreditu, viz. záložka „Nastavení kreditů“.

Snížená hlasitost 

Pro tři časové rozsahy v rámci dne lze nastavit další snížení hlasitosti o nastavenou hodnotu (0-100). Hodnota představuje % snížení hlasitosti, o které se sníží aktuální hlasitost přehrávače v daném časovém rozsahu. Při překryvu času mezi časovými rozsahy platí níže uvedený časový rozsah.

 

Periodický restart           V danou hodinu a den (dny) provede program Jukebox
                                      plus restart  počítače.

6.5      Vizualizace, Ovládání, různé

6.5.1       Vizualizace

Zobrazování vizualizací v programu je možno povolit, nebo zakázat přímo ve Windows Media Playeru. Lze to provést v menu Zobrazit/Vizualizace volbou Žádná vizualizace, nebo volbou libovolné vizualizace. Toto nastavení ovlivňuje chování programu i v následujících volbách.

Volba vizualizace

Bez vizualizace                          Nebude zobrazována žádná vizualizace během přehrávání audio souborů ani video.

Vizualizace během …               Během přehrávání audio souborů bude zobrazována náhodně vybraná vizualizace ze seznamu v okně Seznam vizualizací. Druh vizualizace se vybere při startu programu a zůstává po celou dobu běhu stejný.

Vizualizace stále                      V okně přehrávače běží vizualizace, i když není puštěna žádná skladba

Režim ovládání          1  - samostatné klávesy pro listování v okně disků a skladeb

                                 2 - spec klávesa pro přepínání ovládání mezi okny

Ovládací klávesy                    Zde je možno přiřadit jednotlivým povelům požadovanou klávesu

Demo skladby                         Pokud jsou v počítači dvě zvukové karty, pak lze zde zvolenou klávesou kdykoli zvolit skladbu a ta bude přehrána na druhé zvukovce. Pokud není klávesa aktivní lze demo skladby spustit krátkým stlačení klávesy pro vyvolání menu. Delším stiskem se vyvolá menu. Délka přehrávaného dema je v sekundách. Hlavní přehrávač hraje vždy na první zvuk. kartě(0), DEMO skladeb hraje vždy na druhé zvuk. kartě (1). Pořadí karet lze ve Windows nastavit (ovládací panely/zvuky a zvuková zařízení)

Menu do seznamu disků          Pokud není samostatná klávesa pro vyvolání menu, pak zde lze  zapnout generování textu "--- MENU ---" do seznamu disků. Pokud je na takovémto záznamu stisknut ENTER provede se  vyvolání menu, pokud jsou v něm alespoň dva záznamy.

6.5.2       Ovládání

Můžete volit ze dvou stylů ovládání - pomocí čtyř, nebo pěti kláves a libovolně přiřadit klávesy jednotlivým programovým akcím. Klávesu TAB zadáte současným stisknutím CTRL+TAB.

6.5.3       Různé

Max. počet opakování skladby

                     - max. počet opakování skladby za sebou. (kontrola pouze při nezdvojeném kreditu)

Doba od poslední odehrané skladby, pro výmaz playlistu

                     - doba od poslední odehrané skladby, po které bude při startu programu vymazána playlistina (tzn. nedohrané skladby po minulém běhu programu). (HH:MM) Max. 23:59 h.

Prodleva uvolnění klávesy ENTER pro volbu dvou kreditů

                     - prodleva uvolnění klávesy ENTER (START) pro volbu dvou kreditů a zařazení skladby na top playlistu (cca 1–4s.). Např. 1,5. Definuje dobu, po kterou je potřeba klávesu držet, aby došlo k předřazení skladby.

Typy souborů pro:

Náhodné skladby                     Seznam přípon souborů, které budou použity pro generování náhodných skladeb.
Např.: *.mp3;*.mpg  - jako náhodné skladby budou generovány jak písničky, tak i videa. Pokud zadáte příponu, která se v seznamu skladeb nevyskytuje, nebo nezadáte žádnou, nebudou se náhodné skladby generovat.

Zobrazované skladby                Omezuje zobrazování skladeb v okně seznam skladeb, např.: *.mp3 – pokud budou v adresáři videa (*.mpg) nebude zobrazena žádná skladba. A nelze tudíž skladby tohoto typu volit jako placené k přehrávání.

Obrázky bookletů                     určuje příponu obrázků použitých pro booklet. Možné formáty jsou BMP, JPG, GIF a WMF. Pokud je ve složce více obrázků, bude použit první dle abecedy. Rozměry obrázku jsou libovolné, ale u větších se prodlužuje doba nahrávání z disku.

6.6      Konfigurace přehrávání reklam

Program JukeboxPlus umožňuje dva druhy přehrávání reklam:

1)      reklamy přehrávané v přesně definovaných časových úsecích a s přesně definovaným počtem přehrání.

2)      Pravidelně opakované reklamy, u kterých není garantováno přehrání – placené skladby mají přednost

6.6.1       Přesně definované reklamy

Úplná cesta k souborům s reklamami
Ve složce může být jeden, nebo více souborů

Délka reklam                               [sekundy] Přibližná délka reklamního klipu

Datum platnosti reklamy               [dny] časový rozsah, ve kterém budou reklamy z dané složky přehrávány

Čas 1, Čas 2                               [HH:MM] časová období v rámci jednoho dne, ve kterém budou reklamy z dané složky přehrávány

Počet opakování v čase 1, 2        kolikrát se reklamy v daném časovém období přehrají. Pokud je ve složce jen jedna reklama, přehraje se tolikrát, kolik je zde uvedeno. Pokud je ve složce reklam např. 5 a počet opakování např. 100 pak bude každá reklama přehrána 20krát.

O přehrávání těchto reklam je veden záznam v souboru NázevReklamy.Reklama např. CarWash.mpg.Reklama.

Stav přehrávání jednotlivých reklam si můžete prohlédnout na záložce „Statistika spuštění“. Zde můžete také stav přehrávání jednotlivých reklam vynulovat.

Počet přehrání těchto reklam je garantován, pokud  je to vzhledem k zadanému počtu opakování, délce reklamy, velikosti Času 1(2)  a běžnému provozu placených skladeb časově možné.

Po resetu dojde k vynulování sloupce kolikrát a nastavení sloupců OD, DO na hodnotu aktuálního datumu a času

 

6.6.2       Pravidelně opakované reklamy a trvale přehrávané video pro sekundární monitor

Rekl

1) Reklamní klipy uvedené ve složce v poli "Pravidelně opakované reklamy"  budou pravidelně přehrávány v periodě dané hodnotou v poli „Doba klidu pro spuštění náhodné skladby“ [Sekundy]. Tato reklama(y) se střídají s náhodně generovanou skladbou. Tyto reklamy se přehrávají se stejnou hlasitostí jako náhodně generované skladby.
Placené skladby mají při přehrávání před těmito reklamami přednost a mohou je přerušit (přehrání reklamy není garantováno).

2) Videoklipy uvedené ve složce v poli "trvale přehrávané video pro sekundární monitor"  budou trvale přehrávány pokud hlavní přehrávač nepřehrává jakékoli video.  Toto video je zároveň renderováno v malém okně pod hlavním přehrávačem. Tento přehrávač může přehrávat i statické obrázky (BMP, JPG). Obrázky by měly být velikostně omezené (cca do 200KB). Přehrávání obrázků je bez záruky a nemusí fungovat vždy korektně. 

6.7     Konfigurace PC mixeru

Ovládání MIXERU                 Zde je možnost navolit řídící klávesy pro ovládání až pěti zařízení vaší zvukové karty. Pro ovládání se načte prvních pět plně obsazených pozic. Výčet zařízení závisí na možnostech vaší zvukové karty.

Min. hlasitost                            Nastavení minimální a maximální hlasitosti pro každé ovládané zařízení. Kliknutím na název zařízení se zadané klávesy vymažou.

Mixer                                       Vyvolá mixer z Windows.