Naše zaměření - bavíme se s Vámi!

Bonus - návod

Počítadlo her GC2 – popis

 1. Konektory                                                                                               

 1. CON1 = 6 pinový konektor pro mechanické počítadla

 2. CON2 = 6 pinový konektor pro žárovky a nulovací tlačítko

 3. CON3 = 2 pinový konektor (testovací)

 4. CON4 = 3 pinový konektor vstupní (impuls z VHP, +12V, GND)

 2. Jumpery

 1. JP1 = vyvedení +12V pro „platinu“

 2. JP2 = volba konstanty K

3. LED diody

 1. LED1 =  žlutá, indikace příchozího impulsu z VHP

 2. LED2 = zelená, indikace výstupních impulsů na elmech. počítadla

4.     Funkce

Po připojení napájení se žárovky pro indikaci výhry rozsvítí cca na 30 sekund. Po tuto dobu procesor nereaguje na příchozí impulsy z výherního automatu (dále VHP).

a) po příchodu každého 50-tého impulsu z VHP probliknou všechny tři žárovky (had)

b) po příchodu počtu impulsů nastaveného pro první úroveň se rozsvítí žárovka s logem této úrovni odpovídající. tzn. hráč má na tento nápoj nárok. Po vydání nápoje personál herny zmáčknutím tlačítka vynuluje čítač (tlačítko je nutno cca 2 sec. podržet). Pokud hráč nemá o nápoj zájem a pokračuje ve hře, čítač se dále naplňuje a po odehrání  dalších her se rozsvítí  tlačítko s logem odpovídající dalšímu nápoji atd., až po dosažení třetí tj. nejvyšší úrovně.

Dělící poměr čítačeP lze v určitém rozsahu (max. 2 na 6tou, tj. 64) nastavit pomocí 6 násobného přepínače SW1.

Dále je zde možnost volby konstanty K (K=1, K=2),nastavuje se propojkou JP2, která upravuje počet příchozích impulsů pro úrovně následovně:

 • první úroveň:     I1 =700 +(140 x K) x P

 • druhou úroveň:  I2 =   900 + (180 x K) x P

 • třetí úroveň:       I3 = 1000 + (200 x K) x P

Při rozsvícení žárovky dosažené úrovně se ozve akustický signál:

 1. první úroveň = jedno pípnutí, bez opakování

 2. druhá úroveň = jedno pípnutí, bez opakování

 3. třetí úroveň   =  jedno pípnutí, s opakováním cca po 10 sec.

Po zmáčknutí tlačítka nulování čítače se tento vynuluje a zároveň se pošle jeden impuls na elmech. počítadlo té úrovně, která byla dosažena. Součastně blikne LED indikující impulsy na elmech. počítadla. Počet bliknutí LED závisí na tom, na které elmech. počítadlo byl impuls poslán:

 • impuls na počítadlo úrovně I1 = jedno bliknutí

 • impuls na počítadlo úrovně I2 = dvě bliknutí

 • impuls na počítadlo úrovně I3 = tři bliknutí

c) při výpadku napájení zůstává aktuální stav počtu příchozích impulsů v paměti procesoru a po opětovném zapnutí napájení čítač pokračuje dál od tohoto stavu

d) při rozsvícení žárovek po zapnutí napájení sirénka 3× pípne (kontrola funkce sirénky)