Naše zaměření - bavíme se s Vámi!

Minibonus

Princip funkce :

Princip funkce je založen na předpokladu, že výhernost výherního hracího automatu je např. 70 %, tzn. 30 % z vložených peněz do hry tvoří tržbu. Určité procento z této tržby se použije pro již uvedené zvýhodnění hráče. V praxi se jedná o zvýhodnění v rozsahu 0,3 až 2,8 %

(tento poměr je volitelný).

 

Technická realizace:

 

MINIBONUS se skládá ze dvou částí:

 

- Indikační zařízení "Towerlights" s prosvětlovacími piktogramy zobrazující druh  BONUSU. V ČR se zpravidla jedná o kávu na pozici 1. (nejnižšího) BONUSU, pivo na pozici 2. BONUSU  a  drink na pozici 3. BONUSU. Z pořizovacích cen uvedených nápojů v ČR plyne, že čím vyššího  BONUSU hráč docílí, tím dražší nápoj zdarma obdrží. Při získání BONUSU se příslušná sekce s piktogramem na Towerlights rozbliká a zazní zvuková signalizace, která upozorní hráče na možnost obdržení nápoje zdarma. (viz manual - bonus návod k použití)   

 

- Modul s elektronikou, která snímá impulsy ve výherním hracím automatu (např. z počítadla her nebo otočení válců). Tyto impulsy se přivádí do čítače, který je dělícím poměrem nastaven tak, že po příchodu určitého počtu impulsů se rozbliká sekce s piktogramem prvního nápoje, tzn. že hráč má na tento nápoj nárok. Po vydání nápoje personálem herny současně se stisknutím nulovacího tlačítka se vynuluje čítač.  Pokud hráč nemá o   nápoj zájem a pokračuje ve hře, čítač se dále naplňuje a po odehrání dalších her se  rozsvítí sekce s piktogramem dalšího nápoje atd.  Dělící poměr čítače lze v určitém rozsahu jednoduše nastavit pomocí 6-ti násobného přepínače. Dělící poměr čítače navíc není lineární, ale je pro zvýšení motivace hráče progresivní, tzn. že k čím vyššímu bonusu se hráč blíží tím nižší je počet odehraných her nutných k získání vyššího bonusu - tedy na principu: "vyplatí se ještě chvíli hrát". Na výstup čítače jsou připojena elektromechanická počítadla, a to pro každou sekci jedno - tedy lze snadno a přehledně evidovat všechny zdarma vydané nápoje podle zvoleného sortimentu.   

              

Ceník

* 1 kus 

2950 Kč

      nad  10  kusů

možno dohodnout individuální slevy
   
   

Všechny ceny jsou uvedeny po bránu sídla firmy a nezahrnují cenu montáže zařízení na VHP.

*Ceny jsou uvedeny bez DPH